Metsa ja põllumaa ost | Metsa- ja põllumaa majandamise ettevõte
Viljapõld
Männimets
Põllumaa

METSAMAA OST

Ostame Metsa, kasvavat metsa ja metsakinnistuid. Pöörduge meie poole, kui soovite müüa: küpset metsa, kasvavat metsa, metsakinnistuid, läbiraiutud metsakinnistuid

Saada pakkumine >

PÕLLUMAA OST

Kui Te ei soovi või ei oska oma põllumaaga tegeleda või kui Teil ei ole selleks enam aega, on hea mõte see meile ära müüa. Põllumaa hind sõltub selle asukohast, kasutusvõimalustest ja mulla omadusest.  Võtke meiega julgesti ühendust ja arutame koos võimalusi. Tuleme teie põldu vaatama ja teeme seejärel hinnapakkumise.

Saada pakkumine >

RAIEÕIGUSE OST

Raieõiguse müümine on kõige sagedasem viis, mida Eesti erametsaomanikud kasutavad puidu müümiseks. Raiega seonduv nõuab nimelt rohkesti eriteadmisi ja aega, mida igal metsaomanikul ei ole. Nii ongi kõige lihtsam müüa raieõigus meile.

Küsi pakkumist >

METSAMATERJALI OST

Me ostame ära nii toore kui ka metsakuiva metsamaterjali. Palun võtke meiega ühendust juba enne metsaraiet, et leppida täpsemalt kokku, millise kvaliteedi ja mõõtmetega puitu meile müüte. 

Kõige tulusam Teie jaoks on müüa küpset ja hästi hooldatud metsamaterjali.

Tee pakkumine >

KASUTUSVALDUS

Kui Teil pole oma metsa kohta kehtivat metsamajandamiskava või kehtivaid inventeerimisandmeid, aga Te soovite siiski müüa selle metsaga seotud raieõigust, võite meie ettevõttega sõlmida kasutusvalduse seadmise lepingu. 

Küsi pakkumist >

Plaanid müüa kasvavat metsa, metsakinnistut või raieõigust?

SAADA PAKKUMINE

või kirjuta info@skpinvest.ee

TUTVUSTUS

Enam kui 10 toimekat tegevusaastat tõendavad meie usaldusväärsust metsavaldkonnas

Meie ettevõtte omanikel on metsandussektori kogemusi juba aastast 2001, mil asutati OÜ SKP Wood. Selle kõrvale rajati 2008. aastal OÜ SKP Invest.

Mets ja maa on loodusvara, millega on mõistlik käia ümber säästlikult ja heaperemehelikult. Sellisele omanikule on mets ja maaväärt investeering ja tuluallikas. Me aitame Teil metsa nii asjatundlikult majandada kui ka ostame metsa- ja põllumaad ning metsamaterjali.

Oleme metsanduse alal usaldusväärne partner nii eraomanikele kui ka ettevõtetele

Loe edasi >

templid_bw2

Hakkematerjali panoraam

Hakkematerjali panoraam

Põllumaa

Põllumaa

Vaheladu

Vaheladu

Hakkematerjal

Hakkematerjal

Panoraam

Panoraam

Harvendusraie

Harvendusraie

Männimets

Männimets

palk

palk

Metsamaterjal

Metsamaterjal

Hakkematerjal

Hakkematerjal

Küttepuud

Küttepuud

Palgivedu

Palgivedu

Laoplats

Laoplats

Männimets

Männimets

Lepa palk 3,1

Lepa palk 3,1

Kase saepalk 3,1

Kase saepalk 3,1

Küttepuu

Küttepuu

Viljapõld

Viljapõld

Teated