Metsa ja põllumaa ost | Metsa- ja põllumaa majandamise ettevõte
Viljapõld
Männimets
Põllumaa

Kasutusvaldus

Kui Teil pole oma metsa kohta kehtivat metsamajandamiskava või kehtivaid inventeerimisandmeid, aga Te soovite siiski müüa selle metsaga seotud raieõigust, võite meie ettevõttega sõlmida kasutusvalduse seadmise lepingu. See on Teie kinnistu rendileping, mis sõlmitakse notari juures kindlaks tähtajaks.

Teile on kasutusvalduse andmine meie ettevõttele kasulik seepärast, et maaomanikuks jääte endiselt Teie, aga meie koostame metsamajandamiskava ja tegeleme raiega.

 

Kasulikku Metsaomanikule:

Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Metsa korraldamise juhend

Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Looduskaitseseadus

Muinsuskaitseseadus

Maaparandusseadus

Jahiseadus

 

Soovite sõlmida kasutusvalduse lepingut?

KÜSI PAKKUMIST

või kirjuta info@skpinvest.ee