Metsa ja põllumaa ost | Metsa- ja põllumaa majandamise ettevõte
Viljapõld
Männimets
Põllumaa

Metsakinnistute ost

Hoolige oma metsast!

Metsamaterjaliga kinnistuid, see tähendab maad, millel kasvab mets,müüvad omanikud meile erinevatel põhjustel.

Iga vara vajab tähelepanu ning hoolikalt planeeritud ja asjatundlik tegutsemine suurendab pidevalt metsa väärtust. Kui Teil ei ole metsaomanikuna aega või soovi oma metsa ise majandada, on mõttekas see ära müüa. See on looduse suhtes vastutustundlikum käitumine kui metsa hooletusse jätmine.

Kõige suurema tulu toob äsja küpseks saanud ja hästimajandatud metsaga kinnistu.

 

Millist metsamaad me ostame?

Pöörduge meie poole, kui soovite müüa:

  • küpset metsa
  • kasvavat metsa
  • metsakinnistuid
  • läbiraiutud metsakinnistuid

Me oleme Teile partneriks ka sellise metsakinnistupuhul, mis

  • on koormatud hüpoteegiga
  • on kaasomandis
  • asub looduskaitsealal (sh NATURA alal)

 

Oleme kursis kõigi õigusaktide ja nõuetega, mis kaasnevad metsamaterjali ostuga. Anname Teile selles valdkonnas asjatundlikku nõu.

 

Kasutusvaldus

Kui Teil pole oma metsa kohta kehtivat metsamajandamiskava või kehtivaid inventeerimisandmeid, aga Te soovite siiski müüa selle metsaga seotud raieõigust, võite meie ettevõttega sõlmida kasutusvalduse seadmise lepingu. See on Teie kinnistu rendileping, mis sõlmitakse notari juures kindlaks tähtajaks.

Teile on kasutusvalduse andmine meie ettevõttele kasulik seepärast, et maaomanikuks jääte endiselt Teie, aga meie koostame metsamajandamiskava ja tegeleme raiega.

 

Kasulikku Metsaomanikule:

Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Metsa korraldamise juhend

Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Looduskaitseseadus

Muinsuskaitseseadus

Maaparandusseadus

Jahiseadus

 

Plaanid müüa kasvavat metsa, metsakinnistut või raieõigust?

SAADA PAKKUMINE

või kirjuta info@skpinvest.ee