Metsa ja põllumaa ost | Metsa- ja põllumaa majandamise ettevõte
Viljapõld
Männimets
Põllumaa

Raieõiguse ost

Miks müüa raieõigust?

Kui Te soovite müüa oma metsa puitu, aga Teil pole endal aega raiega tegeleda, usaldage see protsess meie hooleks.

Raieõiguse müümine on kõige sagedasem viis, mida Eesti erametsaomanikud kasutavad puidu müümiseks. Raiega seonduv nõuab nimelt rohkesti eriteadmisi ja aega, mida igal metsaomanikul ei ole. Nii ongi kõige lihtsam müüa raieõigus meile.

Et saaksite oma raieõigust müüa, peab Teil olema kehtiv metsamajandamiskava ja teatis. Kui Teil seda pole, võtke meiega ikkagi ühendust, sest me saame aidata Teil kava koostada – kui müüte meile raieõiguse, on kava koostamine tasuta.

Meie meeskond hoolitseb selle eest, et metsaraie vastaks kehtivatele õigusaktidele ja heale tavale ning tooks Teile suurima võimaliku tulu. Seejuures käime Teie metsaga ümber säästlikult.

 

Millal on kõige kasulikum müüa metsa raieõigust?

Raiutakse küpset metsa – sellist, mis enam juurde ei kasva. Kui mets on saanud küpseks, on kõige parem teha lageraie.

 

Metsa küpsuse hindamine nõuab eriteadmisi ja -oskusi, mida pakuvad taksaatorifirmad. Laias laastus kehtivad sellised seaduspärad:

  •  kiiremini saab mets küpseks viljakal maal
  •  istutatud metsast saab puitu ligikaudu 30 aasta järel

 

Täpsema info leiate metsa majandamise eeskirjast. Näiteks saate sealt teada, kui vana peab puistu olema ja milline peab olema puude diameeter, et neid võiks raiuda.
Kui Teie metsale on koostatud metsamajandamiskava, teate juba aastaid ette, millal on paras aeg müüa ära raieõigus või metsamaterjal.

 

Kui mets on raieküps, võtke meiega kiiresti ühendust

Küpset metsa aeg paremaks ei tee, hoopis vastupidi. Kui jätta küps mets edasi kasvama, ei saa Te sealt kümne aasta pärast raiet tehes lastelastele kooliraha, sest küpse metsa väärtus kahaneb iga päevaga. Kõige kiiremini tuleks tegutseda küpse kuusiku omanikul.

Kaks põhjust, miks kasvama jäetud küpsest metsast saadav tulu kiiresti kahandab:

  • vana mets on haigustele ja kahjuriteleüha vastuvõtlikum – mida rohkem haigusi, seda väiksem on metsa müügiväärtus
  •  ka tormid võivad tugevalt laastada just üleküpsenud metsa
Seepärast on kõige tulusam müüa kasvavat või küpset metsa.

 

Kasulikku Metsaomanikule:

Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Metsa korraldamise juhend

Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu

Metsaressursi arvestuse riikliku registri põhimäärus

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Looduskaitseseadus

Muinsuskaitseseadus

Maaparandusseadus

Jahiseadus

Mets on raieküps? Müü raieõigus meile.

KÜSI PAKKUMIST

või kirjuta info@skpinvest.ee